حديث و آيات

امام علي عليه السلام :2ـ اَلصَّديقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ.حديث

دوست خوب كسى است كه در پنهانى نيز دوست باشد.