حديث و آيات

امام علي عليه السلام :ما اءَضْمَرَ اءَحَدٌ شَيْئاً اِلاّ ظَهَرَ فى فَلَتاتِ لِسانِهِ وَ صَفَحاتِ وَجْهِهِ.حديث

هـيـچ كـس چـيـزى را در دل نـهـان نـكـرد، جز آن كه در سخنان بى انديشه اش آشكار و در صفحه رُخسارش ‍ پديدار گشت .