حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اِنَّ اللّهَ سُبْحانَهُ اَمَرَ عِبادَهُ تَخْييراً وَ نَهاهُمْ تَحْذيراً.حديث

بـى گـمـان خـداى سـبحان ، بندگانش را در حال اختيار فرمان داده و به عنوان هشدار ـ نه سلب قدرت ـ از محرمات نهيشان كرده است .