حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَوْضَعُ الْعِلْمِ ما وَقَفَ عَلَى اللِّسانِ.حديث

بى ارزش ترين دانش ، دانشى است كه تنها در زبان بماند ـ و به گفت و شنود، بسنده شود ـ