حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَلْعالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ.حديث

دانا كسى است كه قدر و اندازه خود را بشناسد.