حديث و آيات

امام علي عليه السلام :1ـ اِنَّ اَبـْغـَضَ الْخـَلايـِقِ اِلَى اللّهِ... رَجـُلٌ قـَمـَشَ جـَهـْلاً مـَوْضـِعٌ فـى جُهّالِ الاُْمَّةِ غارُّ فِى اَغْباشِ الْفِتْنَةِ، عَمٍ بِما فِى عَقْدِ الْهُدْنَةِ. قَدْ سَمّاهُ اَشْباهُ النّاسِ عالِماً وَ لَيْسَ بِهِ.حديث

مـبغوض ترين مردم در پيشگاه خداوند... كسى است كه انبوهى از نادانى ها را در خود جمع كرده ، در مـيـان تـوده نـاآگاه براى خود پايگاهى ساخته است ، در امواج فتنه ها جولان مى دهد و از راز صلح يكسره بى خبر است . نا آگاهان مردم نما دانشمندش مى نامند در حالى كه از هر علمى خالى است .