حديث و آيات

امام علي عليه السلام :مَنْ اَظْهَرَ فَقْرَهُ اَذَلَّ قَدْرَهُ.حديث

هر كس ندارى اش را ظاهر كند، ارزش خود را پايين آورده است .