حديث و آيات

امام علي عليه السلام :مَنْ رَضِىَ بِرِزْقِ اللّهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلى ما فاتَهُ.حديث

هر كس به روزى كه خدا داده خشنود شود، براى آنچه از دست داده اندوهگين نگردد.