حديث و آيات

امام علي عليه السلام :رَحِمَ اللّهُ امْرَاءً... راقَبَ رَبَّهُ وَ خافَ ذَنْبَهُ.حديث

خداى رحمت كند مردى را كه خداى را در نظر گيرد و از گناه خويش بترسد.