حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَلْمُؤْمِنُ إ ذا سُئِلَ اءَسْعَفَ وَ إِذا سَاءَلَ خَفَّفَ.حديث

هـر گـاه از مـؤ مـن چـيـزى خـواسـتـه شـود بـرمـى آورد و چون خود چيزى بخواهد آسان مى گيرد. [اصرار نمى ورزد]