حديث و آيات

امام علي عليه السلام :لِنْ لِمَنْ غالَظَكَ فَاِنَّهُ يُوشَكُ اَنْ يَلينَ لَكَ.حديث

در بـرابـر درشـتـخـويـى ديـگـران ، نـرمـى را پـيـشـه خـود سـاز كه بدون ترديد او نيز به نرمخويى در برابر تو خواهد پرداخت .