حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَلْمَكْرُ بِمَنِ ائْتَمَنَكَ كُفْرٌ.حديث

به كار بردن حيله درباره كسى كه به تو اطمينان كرده كفر [و ناسپاسى ] است .