حديث و آيات

امام على عليه السلام: ... كِتابُ اللّه ِ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ، ناطِقٌ لايَعْيا لِسانُهُ، وَ بَيْتٌ لاتُهْدَمُ اَرْكانُهُ، وَ عِزٌّ لاتُهْزَمْ اَعْوانُهُ؛ حديث

كتاب خدا (قرآن) در ميان شماست. سخنورى است كه زبانش هيچ وقت از گفتن خسته نمى شود، و خانه اى است كه پايه هايش هرگز فرو نمى ريزد، و قدرتى است كه حاميانش هيچ گاه شكست نمى خورند.