حديث و آيات

پيامبر صلي الله عليه و آله : قَليلُ الْفِقْهِ، خَيْرٌ مِنْ كَثيرِ الْعِبادَةِ؛ حديث

كسى كه اندكى آگاهى از دين داشته باشد، بهتر است از كسى كه بسيار عبادت مى كند (امّا آگاهى اى از دين ندارد).