حديث و آيات

امام على عليه السلام: فَاطْلُبْ مَا يَعنيكَ وَ اتْرُكْ ما لايَعنيكَ، فَاِنَّ فى تَركِ ما لايَعنيكَ دَرْكَ ما يَعْنيكَ؛ حديث

در جستجوى چيزى باش كه مفيد است و آنچه را بيهوده است، رها كن؛ زيرا رها كردن كارهاى بيهوده، باعث رسيدن به امور مفيد مى شود.