حديث و آيات

پيامبر صلي الله عليه و آله: اِسْتَوُوا، تَسْتَوِ قُلوبُكُمْ وَ تَماسّوا، تَراحَموا؛ حديث

[در نماز جماعت] صف ها را هماهنگ و منظم نماييد تا دل هايتان هماهنگ شود و به يكديگر (شانه به شانه) متصل گرديد تا با هم مهربان شويد.