حديث و آيات

امام على عليه السلام: كُنْ آخَذَ النّاسِ بِما تَاْمُرُ بِهِ، وَ اَكَفَّ النّاسِ عَمّا تَنْهى عَنْهُ؛ حديث

به هر چه فرمان مى دهى، خود، بيش از همه، به آن پايبند باش و از هر چه نهى مى كنى، خود، بيش از همه، از آن پرهيز كن.