حديث و آيات

پيامبر صلي الله عليه و آله: اَفْضَلُ الْجِهادِ مَنْ اَصْبَحَ لايَهُمُّ بِظُلْمِ اَحَدٍ؛ حديث

برترين جهاد آن است كه انسان روز خود را آغاز كند در حالى كه در انديشه ستم كردن به احدى نباشد.