حديث و آيات

امام على عليه السلام: اَسْهِروا عُيونَـكُم، وَ اَضْمِروا بُطونَـكُم، وَ اسْتَعمِلوا اَقدامَكُم، وَ اَ نْفِقوا اَموالَكُم، و خُذوا مِن اَجسادِكُم فَجودوا بِها عَلى اَ نْفُسِكُم، وَ لاتَبْخَلوا بِها عَنها، فَقَد قالَ اللّهُ سُبحانَه « اِنْ تَنْصُروا اللّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَـبِّتْ اَقْدامَكُم» وَ قالَ تَعالى: «مَن ذَ ا الَّذى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجْرٌ كَريمٌ». فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُ لٍّ وَ لَمْ يَسْتَقْرِضْكُم مِن قُلٍّ؛ حديث

چشمانتان را به شب، بيدار بداريد و شكم هايتان را لاغر سازيد و گام هايتان را به كار گيريد و دارايى تان را انفاق كنيد و از تنهايتان بگيريد و آنها را نثار جانتان كنيد و در اين كار بخل نورزيد. زيرا خداوند سبحان فرموده است: «اگر خدا را يارى كنيد، خدا هم شما را يارى مى كند و ثابت قدمتان مى گرداند». و فرموده است: «كيست كه به [بندگان] خدا، وام نيكو دهد تا خدا آن را برايش چندين برابر گرداند و پاداشى شايسته داشته باشد». خداوند، از سر ناتوانى از شما يارى نخواسته و به علّت نادارى از شما وام نطلبيده است.