حديث و آيات

امام على عليه السلام: صَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ، وَ اعْتَبِرْ بِما مَضى مِنَ الدُّنْيا لِما بَقىَ مِنْها، فَاِنَّ بَعْضَها يُشْبِهُ بَعْضا، وَ آخِرَها لاحِقٌ بِاَوَّ لِها! وَ كُلُّها حائِلٌ مُفارِقٌ؛ حديث

آنچه را در گذشته حق بوده است، بپذير (باور كن) و از گذشته دنيا براى آينده آن عبرت بگير؛ زيرا پيشامدهاى دنيا مانند يكديگرند و پايان آن به آغازش مى رسد و همه آن، نابود شدنى و از دست رفتنى است.