حديث و آيات

پيامبر صلي الله عليه و آله: عَدْلُ ساعَةٍ، خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعينَ سَنَةً، قِيامِ لَيْلِها وَ صِيامِ نَهارِها؛ حديث

ساعتى عدالت، بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب هايش به نماز و روزهايش به روزه بگذرد.