کتابخانه احادیث شیعه

حديث و آيات : آغاز و فرجام هوس

عنه عليه السلام : إيّاكُم و غَلَبَةَ الشَّهَواتِ على قُلوبِكُم ؛ فإنَّ بِدايَتَها مَلَكَةٌ ، و نِهايَتَها هَلَكَةٌ .حديث
امام على عليه السلام : زنهار از چيره آمدن شهوت ها بر دل هايتان؛ زيرا كه آغاز آنها بندگى است و انجامشان نابودى.
نمایش منبع


حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454