همنشینی با بدکاران ...

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : همنشینی با بدکاران ...
کلید واژه : امام حسین علیه السلام بدکاران همنشینی