عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

چهل حدیث « روزه »

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0

قالَ اللّه ُ تَبارَكَ وَتَعالى:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد:
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانكه بر پيشينيان شما واجب شده بود، باشد كه پرهيزكار شويد.
سوره بقره، آيه 183
رمضان ماه خداست و روزه ميهمانى او.
روزه، زُدودن معصيت است و يادآور قيامت.
رمضان كلاس آموزش صبر و استقامت و پرورش ايمان و اراده است. در اين ماه است كه پرونده اعمال بررسى مى شود و برنامه سال آينده مشخّص مى گردد.
آنان كه در امتحان نهائى سال، شب قدر را با دعا واستغفار زنده نگهداشته و نمره قبولى دريافت داشته اند، در پايان دوره آموزشى «عيد فطر» مدال فتح مى گيرند و به نيازمندان هديه مى دهند.
اينك در آستانه اين ماه عظيم با الهام از سخنان ائمه معصومين عليهم السلام، چهل حديث برگزيده را به پيشگاه عزيزان روزه دار تقديم مى داريم. باشد كه با درس گرفتن از سخنان آن بزرگواران به ميهمانى حضرت حقّ برويم و در اردوى پرورشى خدا شركت كنيم.
رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إنَّك أنتَ السَّميعُ العَليمُ

پرینت احادیث

پايه‏هاى اسلام

امام باقر عليه السلام فرمود: اسلام بر پنج چيز استوار است، بر نماز و زكات و حجّ و روزه و ولايت (رهبرى اسلامى).

پرینت احادیث

فلســفه روزه

امام صادق عليه السلام فرمود: خـداوند روزه را واجب كرد تا دارا و ندار، مسـاوى باشند.

پرینت احادیث

روزه آزمون اخـلاص

امام على عليه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب كرد تا اخلاص خلق را بيازمايد.

پرینت احادیث

روزه يادآور قيـامت

امام رضا عليه السلام فرمود: مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگى آخرت را بيابند.

پرینت احادیث

روزه، زكات بــدن

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: براى هر چيزى زكاتى است و زكات بدنـها روزه اسـت.

پرینت احادیث

روزه سـپر آتـش

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: روزه سـپر آتش (جهنّم) است. «يعـنى بواسـطه روزه گرفـتن، انسان از آتش جهنّم در امان خواهد بود.»

پرینت احادیث

اهـميّـت روزه

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: روزه گرفتن در گرما، جـهاد است.

پرینت احادیث

روزه نفــس

أَمير مُؤمنان على عليه السلام فرمود: روزه نفس از لذتهاى دنيوى، سودمنــدترين روزه هاسـت.

پرینت احادیث

روزه واقـعى

امام على عليه السلام فرمود: روزه پرهـيز از حرامـهاسـت، همچنانكه شخص از خوردنى و نوشيدنى پرهــيز مى كـند.

پرینت احادیث

بـرتــرين روزه

پرینت احادیث

روزه چشــم و گـوش

امام صادق عليه السلام فرمود: آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم وگوش ومو وپوست تو هم روزه دار باشند. «يعنى از گناهان پرهيز كنند.»

پرینت احادیث

روزه اعـضا و جـوارح

حضرت زهرا عليهاالسلام فرمود: روزه دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه اش به چه كارش خواهد آمد.

پرینت احادیث

روزه بـى‏ارزش

امام على عليه السلام فرمود: چه بسا روزه دارى كه از روزه اش جز گرسنگى و تشنگى بهره اى ندارد و چه بسا شب زنده دارى كه از نمازش جز بيخوابى و سختى سودى نمى برد.

پرینت احادیث

روزه و صــبر

امام صادق عليه السلام فرمود: خداى عَزَّوَجَلَّ كه فرموده است از صبر و نماز كمك بگيريد، صــبر، روزه اسـت.

پرینت احادیث

روزه و صــدقـه

امام صادق عليه السلام فرمود: يك درهــم صـدقه دادن از يك روز روزه مُستحّبى برتر و والاتر است.

پرینت احادیث

پــاداش روزه

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: خداوند تعالى فرموده است: روزه بـراى مـن است و مـن شخـصاً پاداش آن را مى دهم.

پرینت احادیث

جرعه نوشـان بهشت

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: كسى كه روزه، او را از غذاهاى مورد علاقه اش باز دارد، بر خداست كه به او از غذاهاى بهشتى بخوراند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.

پرینت احادیث

خوشا به حـال روزه‏داران

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: خوشا به حال كسانى كه براى خدا گُرسنه يا تشنه شده اند. اينان در روزقيامت سير مى شوند.

پرینت احادیث

مـژده به روزه‏داران

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس در روز بسيار گرم براى خدا روزه بگيرد و تشنه شود، خداوند هزار فرشته را مى گمارد تا دست به چهره او بكشند و او را بشارت دهند تا هنگامى كه افطار كند.

پرینت احادیث

شــادى روزه‏داران

امام صادق عليه السلام فرمود: براى روزه دار، دو سُرور و خوشحالى است:
1 ـ هنــگام افـطار
2 ـ هنگام لقاءِ پروردگار (وقت مردن و در قيامت).

پرینت احادیث

بهشـت و باب روزه‏داران

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: براى بهشـت درى است بنـام (ريّـان) كه از آن فقط روزه داران وارد مى شوند.

پرینت احادیث

دعـاى روزه‏داران

امام كاظم عليه السلام فرمود: دعـاى شخـص روزه دار هنگام افطار مُستجاب مى شود.

پرینت احادیث

بهــار مؤمـنان

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: زمستان بهار مؤمن است، از شبهاى طولانى اش براى شب زنده دارى، و از روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى گيرد.

پرینت احادیث

روزه مُسـتحبّى

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس كار نيكى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.

پرینت احادیث

روزه مــاه رجـب

امام كاظم عليه السلام فرمود: رجب نام نهرى است در بهشت، از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر. هركس يك روز از ماه رجب را روزه بگيرد، خداوند از آن نهربه او مى نوشاند.

پرینت احادیث

روزه مـاه شعـبان

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به روزه ماه رمضان وصل كند، خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برايش محسُوب مى كند.

پرینت احادیث

افــطارى دادن (1)

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس روزه دارى را افـطار دهـد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.

پرینت احادیث

افـطارى دادن (2)

امام كاظم عليه السلام فرمود: افـطارى دادن به برادر روزه دارت، از گرفتن روزه (مُستحبّى) بهتر است.

پرینت احادیث

روزه خــوارى

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس يك روز، روزه ماه رمضان را (بدون عُذر)، بخــورد ـ روح ايمـان از او جـدا مى شود.

پرینت احادیث

رمضان ماه خدا

پرینت احادیث

رمضان ماه رحمت

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: «رمضـان» ماهى است كه ابتـدايش رحمت است و ميانه اش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.

پرینت احادیث

فضـيلت ماه رمضـان

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: درهاى آسمان در اوّلين شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.

پرینت احادیث

اهـميّت ماه رمضـان

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: اگر بنده «خدا» مى دانست كه در ماه رمضان چيست [چه بركتى وجود دارد] دوست مى داشت كه تمام سال، رمضان باشد.

پرینت احادیث

قـرآن و ماه رمضـان

امام رضا عليه السلام فرمود: هركس در ماه رمضان يك آيه از كتاب خدا را قرائت كند مثل اينست كه در ماههاى ديگر تمام قرآن را بخواند.

پرینت احادیث

شب سرنوشـت سـاز

امام صادق عليه السلام فرمود: آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آينده نوشته مى شود.

پرینت احادیث

برترى شـب قـدر

از امام صادق عليه السلام سؤال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ حضرت فرمود: كار نيك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آنها شب قدر نباشد بهتر است.

پرینت احادیث

تقــدير اعـمال

امام صادق عليه السلام فرمود: بر آورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى گيرد و تصويب آن در شب بيست و يكم و تنفيذ آن در شب بيست و سوّم.

پرینت احادیث

احيــآء شب قـدر

فُضيل بن يِسار گويد: امام باقر عليه السلام در شب بيست و يكم و بيست سوّم ماه رمضان مشغول دعا مى شد تا شب بسر آيد و آنگاه كه شب به پايان مى رسيد، نماز صبح را مى خواند.

پرینت احادیث

زكات فــطره

امام صادق عليه السلام فرمود: تكميل روزه به پرداخت زكات، يعنى فطره است، همچنان كه صلوات بر پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم كمال نماز است.

پرینت احادیث
 

امام علی عليه ‏السلام :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛
به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3452