مَثَل امر كننده به نيكى و فراموش كننده خود

صفحه اختصاصي حديث و آيات عرائس المجالس :قالَ لُقمانُ عليه السلام لاِبنِهِ : يا بُنَيَّ ، لا تَأمُرِ النّاسَ بِالبِرِّ وتَنسى نَفسَكَ ، فَيَكونَ مَثَلُكَ مَثَلَ السِّراجِ يُضيءُ لِلنّاسِ ويُحرِقُ نَفسَهُ . حديث

عرائس المجالس :لقمان به پسرش گفت : «اى پسرم ! در حالى كه خود را فراموش كرده اى ، مردم را به نيكى امر نكن ؛ چون [در اين صورت، ]مَثَل تو، همانند چراغ خواهد بود كه خود را مى سوزاند و براى مردم ، نور مى افشانَد » .