1796 ـ هدايت كردن، ويژه خداوند است

صفحه اختصاصي حديث و آيات قرآن:
(إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللّه َ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) . حديث

«در حقيقت، تو هر كه را دوست دارى نمى توانى راهنمايى كنى، بلكه خداست كه هركه را بخواهد راهنمايى مى كند و او به هدايت پذيران داناتر است».
رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : قالَ اللّه ُ جلّ جلالُهُ : عِبادِي،كُلُّكُم ضالٌّ إلّا مَن هَدَيتُهُ ، وكَلُّكُم فَقيرٌ إلّا مَن أغنَيتُهُ ، وكُلُّكُم مُذنِبٌ إلّا مَن عَصَمتُهُ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند جلّ جلاله فرمود: اى بندگان من! همه شما گمراهيد، مگر كسى كه من هدايتش كنم و همه شما نيازمنديد، مگر كسى كه من توانگرش سازم و همه شما گنهكاريد، مگر كسى كه من او را از گناه نگهدارم.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : بُعِثتُ داعِيا ومُبَلِّغا ولَيسَ إلَيَّ مِن الهُدى شَيءٌ ، وخُلِقَ إبليسُ مُزَيِّنا ولَيسَ إلَيهِ مِن الضَّلالَةِ شَيءٌ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من [فقط] براى دعوت ورساندن [پيام خدا] برانگيخته شده ام و در كار هدايت، هيچ اختيارى ندارم و ابليس نيز براى آراستن [گناهان در نظر مردم ]آفريده شد و در كار گمراه كردن هيچ اختيارى ندارد.