1815 ـ چيرگى هوس

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : يقولُ اللّه ُ عَزَّوجلَّ : وَعِزَّتي وجَلالي ... لا يُؤثِرُ عَبدٌ هَواهُ على هَوايَ إلّا شَتَّتُّ علَيهِ أمرَهُ ، ولَبَّستُ علَيهِ دُنياهُ ، وشَغَلتُ قَلبَهُ بها ، ولَم اُؤْتِهِ مِنها إلّا ما قَدَّرتُ لَهُ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عز و جل مى فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند... هيچ بنده اى پسند خود را بر پسند من مقدّم ندارد، مگر اينكه كار او را پريشان سازم و دنيايش را بر وى نابسامان كنم و دلش را به آن مشغول گردانم و از دنيا به او ندهم، مگر همانچه برايش مقدّر كرده ام.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ مُتَوَلِّهٍ بِالشَّهَواتِ أن يَسكُنَهُ الوَرَعُ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر هر دلى كه شيفته شهوت ها باشد، حرام است كه پارسايى در آن منزل كند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : حَرامٌ على كُلِّ قَلبٍ عزّي حديث بِالشَّهَواتِ أن يَجُولَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر هر دلى كه به شهوت ها آرام گرفته باشد، حرام است كه در ملكوت آسمان ها گردش كند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : مَن قَوِيَ هَواهُ ضَعُفَ عَزمُهُ . حديث

امام على عليه السلام : هر كه هواى نفْسش نيرومند شود، اراده اش سست گردد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : حَرامٌ على كُلِّ عَقلٍ مَغلولٍ بِالشَّهوَةِ أن يَنتَفِعَ بِالحِكمَةِ . حديث

امام على عليه السلام : بر هر خردى كه بسته به زنجير شهوت باشد، حرام است كه از حكمت بهره مند شود.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن لَم يَملِكْ شَهوَتَهُ لَم يَملِكْ عَقلَهُ . حديث

امام على عليه السلام : كسى كه اختياردار شهوت خود نباشد، اختياردار خرد خود نخواهد بود .