الف ـ فضيلت شير دادن به كودك

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسول اللّه صلي الله عليه و آله : إذا حَمَلَتِ المَرأَةُ كانَت بِمَنزِلَةِ الصّائِمِ القائِم ، المُجاهِدِ بِنَفسِهِ و مالِهِ في سَبِيلِ اللّه ِ ، فَإِذا وَضَعَت كانَ لَها مِنَ الأَجرِ ما لا تَدري ما هُوَ لِعِظَمِهِ ، فَإذا أرضَعَت كانَ لَها بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدلِ عِتقِ مُحَرَّرٍ مِن وُلدِ إسماعيلَ ، فَإِذا فَرَغَت مِن رَضاعِهِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلى جَنبِها ، و قالَ : اِستَأنِفِي العَمَلَ ؛ فَقَد غُفِرَ لَكِ . حديث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هنگامى كه زنْ باردار مى شود ، به سان روزه دارِ شب زنده دار و مجاهدى است كه با جان و مالش در راه خدا جهاد مى كند و هنگامى كه بارْ بگذارد ، پاداشى دارد كه نمى دانى عظمت آن چه قدر است و هنگامى كه شير بدهد ، در هر مَك زدن ، پاداش آزاد كردن يكى از فرزندان اسماعيل براى اوست و آن گاه كه شير دادن تمام شود ، فرشته اى
بر پهلوى او مى زند و مى گويد : «عمل را از نو آغاز كن كه بى ترديد ، آمرزيده شدى» .

صفحه اختصاصي حديث و آيات پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : زنان باردارِ زاياى شيردهِ مهربان ، اگر به خاطر آزار رساندن به همسرانشان نبود ، هيچ اهل نمازى از آنان ، وارد جهنّم نمى شد .

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : زنان باردارِ زاياى شيردهِ مهربان ، اگر به خاطر آزار رساندن به همسرانشان نبود ، هيچ اهل نمازى از آنان ، وارد جهنّم نمى شد .