چگونگى برخورد با آرزو

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام علي عليه السلام :اءَكْذِبُوا الاَْمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْرُورٌ.حديث

آرزو را راست مپنداريد كه فريبنده است و آرزومند فريب خورده .