تو نيكى مى كن و در دجله انداز

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام علي عليه السلام :اَحْسِنُوا فى عَقَبِ غَيْرِكُمْ تُحْفَظُوا فى عَقَبِكُمْ.حديث

در حـق بـازمـانـدگـان ديـگـران نـيـكـى كـنـيـد تـا شـمـا را در نسل هاى آينده تان پاس دارند.