لزوم پيشگيرى

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام علي عليه السلام :اِيّاكَ وَ ما يُعْتَذَرُ مِنْهُ.حديث

از انجام كارى كه عذرخواهى و شرمسارى تو را در پى دارد، بپرهيز.