ادب آموزى از ديگران

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام علي عليه السلام :اِسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ.حديث

آنچه براى ديگران زشت مى دانى براى خود نيز زشت بدان .