بهترين دانش

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : خَيرُ العِلمِ ما نَفَعَ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين دانش، آن است كه سودمند باشد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : خَيرُ العِلمِ ما أصلَحتَ بِه رَشادَكَ ، و شَرُّهُ ما أفسَدتَ بِهِ مَعادَكَ .حديث

امام على عليه السلام : بهترين دانش، آن است كه به كار هدايت و رستگارى تو آيد و بدترين دانش آن است كه آخرتِ خويش را با آن تباه گردانى.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : خَيرُ العُلومِ ما أصلَحَكَ .حديث

امام على عليه السلام : بهترين دانشها، دانشى است كه تو را اصلاح كند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : العِلمُ بِاللّه ِ أفضَلُ العِلمَينِ .حديث

امام على عليه السلام : خداشناسى، بهترين علم است.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : خَيرُ العِلمِ ما قارَنَهُ العَمَلُ .حديث

امام على عليه السلام : بهترين دانش، آن است كه عمل همراهش باشد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : أنفَعُ العِلمِ ما عُمِلَ بِهِ .حديث

امام على عليه السلام : سودمندترين دانش، دانشى است كه به كار بسته شود.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مِن فَضلِ عِلمِكَ استِقلالُكَ لِعِلمِكَ .حديث

امام على عليه السلام : از فزونى دانش توست كه دانشت را كم شمارى.