عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

فرمانبرى از خدا

إرشاد القلوب:لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! اگر تو بهشت را دوست مى دارى، پروردگارت نيز طاعت و فرمانبرى را دوست مى دارد. پس دوست بدار آنچه را كه خدا دوست مى دارد. و اگر تو از جهنّم بدت مى آيد، پروردگارت نيز از گناه بدش مى آيد. پس آنچه را كه خدا بد مى داند ، بد بدان تا تو را از آنچه بدت مى آيد ، نجات دهد».

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ در بيان نصايح لقمان عليه السلام به پسرش ـ : هر كس خدا را اطاعت كند ، از او مى ترسد. و هر كس از خدا بترسد ، او را دوست مى دارد. و هر كس خدا را دوست بدارد ، از فرمانش پيروى مى كند. و هر كس از خدا پيروى كند ، بهشت و رضاى او را از آن خود مى سازد. و هر كس به دنبال رضاى الهى نباشد ، به آسانى ، خود را مشمول خشم الهى مى گرداند. از خشم خدا به خدا پناه مى بريم!

پرینت احادیث

أعلام الدين :لقمان به پسرش سفارش كرد و گفت: « . . . به اندازه نيازت به خدا ، از او اطاعت كن و به اندازه شكيبايى ات بر عذابش، او را نافرمانى كن» .

پرینت احادیث

إرشاد القلوب:لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! هر گاه خواستى خدا را نافرمانى كنى، جايى را سراغ بگير كه تو را در آن جا نبيند».

پرینت احادیث

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى ، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! چگونه ساكن خانه كسى مى شوى كه او را به خشم آورده اى؟! يا چگونه با كسى همسايگى مى كنى كه نافرمانى اش كرده اى ؟!

پرینت احادیث

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! كيست كه خدا را پرستيد و خدا او را خوار ساخت؟! و كيست كه خدا را جُست ، ولى او را نيافت؟!

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام:

الإِخوانُ ثَلاثَةٌ: فَواحِدٌ كَالغِذاءِ الَّذي يُحتاجُ إلَيهِ كُلَّ وَقتٍ فَهُوَ العاقِلُ، وَالثّاني في مَعنَى الدّاءِ وهُوَ الأَحمَقُ، والثّالِثُ في مَعنَى الدَّواءِ فَهُوَ اللَّبيبُ؛
برادران، سه گروه‌‏اند: دسته‌‏اى از آنان ، مانند غذايند كه هميشه بدان، نياز است و آن، خردمند است. دسته دوم، مانند بيمارى و آفت است و آن، نادان است. گروه سوم، مانند داروست و آن، حكيم است.

تحف العقول، ص 323

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3432