عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

دورى از همراه بد

الاختصاص :لقمان گفت : «دشمن بردبار، از دوست سفيه ، بهتر است» .

پرینت احادیث

الصداقة و الصديق :لقمان گفت : «هر كس با درست كار همراهى كند ، سالم مى ماند و هر كس با بدكار همراهى كند ، سالم نمى ماند» .

پرینت احادیث

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! دشمنى با مؤمنان، از دوستى با فاسق ، بهتر است .

پرینت احادیث

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! از رفاقت با فاسقان بپرهيز؛ [زيرا] آنان چون سگان اند كه اگر چيزى نزد تو بيابند، مى خورند و گرنه، تو را سرزنش و رسوا مى كنند و همانا دوستى شان بين خودشان،لحظه اى است [نه پايدار] .

پرینت احادیث

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : پسرم! تنهايى، بهتر از رفيق بد است .

پرینت احادیث

الكافى ـ به نقل از ابراهيم بن ابى البلاد، از كسى كه از او نام برده ـ : لقمان به پسرش گفت: « . . . هر كس به مكان هاى بد داخل شود ، متّهم مى شود و هر كس با فرد بد همراهى كند ، سالم نمى ماند» .

پرینت احادیث

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : پسرم! من سنگ و آهن جابه جا كرده ام ؛ ولى چيزى سنگين تر از همراه بد نيافته ام.

پرینت احادیث

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : پسرم! جابه جايى سنگ و آهن، از همراه بد بهتر [و آسان تر ]است.

پرینت احادیث

أعلام الدين :لقمان به پسرش گفت: « . . . از بدان و سفيهان، دورى كن؛ زيرا چه بسا خداوند عذابى به آنان برساند و تو نيز با آنان گرفتار گردى، هر چند كه صالح باشى».

پرینت احادیث

ربيع الأبرار :لقمان گفت : «پسرم ! از رفيق بد حذر كن ؛ چرا كه او مانند شمشير است كه زيبايى اش تو را به شگفت مى آورد ؛ ولى اثرش زشت است» .

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛
گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.

جامع الاحادیث ، ص64

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450