کتابخانه احادیث شیعه

آنچه دوستى را پايدار مى كند

صفحه اختصاصي حديث و آيات (الْأَخِلاَّءُ يَوْمَـئذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ) . حديث
(در آن روز ، دوستان ، جز پرهيزگاران ، دشمن يكديگرند) .
الإمام عليّ عليه السلام : لِلأَخِلاّءِ نَدامَةٌ إلاَّ المُتَّقينَ . حديث
امام على عليه السلام : دوستان را پشيمانى است ، جز پرهيزگاران .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرى كنندگان در راه خداى متعال ، دوستى شان مى پايد ؛ زيرا سبب آن ، پاينده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى دينداران، دير گُسَل است و ثبات و بقاى آن، هميشگى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى برادران دينى ، پايدارتر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى فرزندان دنيا ، بر اثر گسستن سبب آن ، مى گسلد و دوستى فرزندان آخرت ، بر اثر پايايى سبب آن ، مى پايد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با خوش رفتارى ، دوستى مى پايد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوش رفتارى ، دوستى را پايدار مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه با برادرانْ خوش رفتارى كند ، پيوندش را با آنان پايدار مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه به مردم نيكى كند ، دوستى اش را با آنان پايدار مى سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با سازگارى نيكو ، دوستى مى پايد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سازگارى ياران ، دوستى را پايدار مى كند . ملايمت در پيگيرى خواسته ها، اسباب [برآوردن آنها ]را آسان مى سازد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با ملايمت ، دوستى پايدار مى گردد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ملايم باش ؛ زيرا هركه ملايم باشد ، همواره از دوستى كسانش برخوردار مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه ملايمت پيشه كند ، همواره از دوستى كسانش برخوردار مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران در ميان خود به سه چيز نيازمندند كه اگر آنها را به كار گيرند [دوستى شان پايدار مى شود]وگرنه از يكديگر جدا مى شوند و با يكديگر دشمنى مى كنند . اين سه عبارت است از : انصاف ، مهربانى به يكديگر و كنار گذاشتن حسادت.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454