کتابخانه احادیث شیعه

آنچه دوستى را خالص مى كند

رسول خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز ، دوستى را خالص مى سازد : هديه كردن عيب هاى يكديگر [و بيان آنها، براى حل مشكل] ؛ در غيبت دوست ، پاس خاطرِ او را داشتن و بدگويى نكردن ؛ و يارى رساندن در سختى .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز ، دوستى برادرت را برايت خالص و يكرنگ مى كند : هرگاه او را ببينى ، به او سلام كنى ؛ در مجلس ، جا برايش بگشايى ؛ و او را با محبوب ترينْ نام هايش بخوانى .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز ، دوستى برادرت را برايت خالص و يكرنگ مى سازد : در مجلس ، برايش جا بگشايى ؛ او را با محبوب ترين نام هايش بخوانى ؛ و هرگاه بيمار شد ، به عيادتش بروى .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز ، دوستى انسان را براى برادر مسلمانش خالص و يكرنگ مى سازد : هرگاه او را ديد ، با گشاده رويى با او ديدار كند ؛ هرگاه در مجلسى كنارش نشست ، برايش جا بگشايد ؛ و او را با محبوب ترينِ نام هايش بخواند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : آنچه دوستىِ برادر مسلمانت را برايت خالص و يكرنگ مى سازد ، آن است كه در نبودش بيشتر پاس خاطر او را داشته باشى تا در حضورش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى ، جز با شخص با ادب ، خالص نمى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اگر مى خواهى دوستى برادرت برايت خالص شود ، با او [زياد ]شوخى مكن ، بگو مگو منما ، بر او فخر مفروش و با او دشمنى مَوَرز .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه‏ السلام : :

بَكَتِ السَّماءُ عَلَى الحُسَين أربَعينَ يَوما بالدَّم؛

آسمان چهل روز بر حسين عليه ‏السلام ، خون گريه كرد.

مناقب آل أبى طالب ، ج 3 ، ص 212

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462