کتابخانه احادیث شیعه

بهترينِ برادران

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ برادران ، ياور در انجام دادن كارهاى آخرتى است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه تو را به پيروى از خدا يارى كند ، از نافرمانى او بازدارد و به خشنود ساختن او فرمان دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه دوستى اش در راه خدا باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه برادرى اش براى دنيا نباشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه بر تو در راه پيروى از خداى سبحان ، سخت گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه هرگاه از او بى نياز شدى ، بر دوستى خود نسبت به تو نيفزايد و اگر به او نيازمند شدى ، از دوستى خود نسبت به تو نكاهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه در نيكخواهى تو ، كمترين چرب زبانى را به كار گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران، نيك خواه ترينشان است و بدترين آنان، فريبكارترينشان .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه هرگاه او را از دست بدهى ، پس از او ، زندگى را دوست نداشته باشى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه نسبت به برادرانش پُر توقّع نباشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه تو را به هدايتى رهنمون شود ، تقوايى نصيبت كند و از پيروى هواى نفسى بازت دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه در راه حق ، بر تو بسيار خشم گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه برادرانش را به ديگرى جز خود ، نيازمند نكند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه از مالش به تو ببخشد و بهتر از او كسى است كه تو را از ديگرى جز خود ، بى نياز كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه از اموال خود به تو ببخشد و بهتر از او كسى است كه تو را بى نياز سازد و اگر خود به تو نيازمند گشت ، تو را معاف دارد [و از تو چيزى نخواهد] .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه با راستگويى اش تو را به
راستگويى بخواند و با اعمال نيك خود ، تو را به برترينِ اعمال برانگيزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه در به جاى آوردن خير ، برترين ياور ، و در نيكى عامل ترين ، و با مصاحبان ، ملايم ترين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه به سوى خير بشتابد و تو را بدان جذب كند ؛ تو را به نيكى فراخواند و در انجام دادن آن به تو كمك برساند .
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه خطايت را فراموش كند و از نيكوكارى ات در حقّ خودش ياد كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام محمد باقر علیه السلام :

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيا اسْتِعْفافاً عَنِ النّاسِ، وَ سَعْياً عَلى أهْلِهِ، وَ تَعَطُّفاً عَلى جارِهِ، لَقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

هركس دنيا را به جهت يكى از اين سه حالت طلب كند: بى نيازى از مردم؛ آسايش و رفاه خانواده و عائله اش؛ كمك و رسيدگى به همسايه اش؛ روز قيامت در حالتى محشور مى گردد و به ملاقات خداوند متعال نايل مى شود كه صورتش همچون ماه شب چهارده، نورانى است.

وسائل الشّيعة: ج 17، ص 21، ح 5

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454