عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

بهترينِ برادران

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ برادران ، ياور در انجام دادن كارهاى آخرتى است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه تو را به پيروى از خدا يارى كند ، از نافرمانى او بازدارد و به خشنود ساختن او فرمان دهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه دوستى اش در راه خدا باشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه برادرى اش براى دنيا نباشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه بر تو در راه پيروى از خداى سبحان ، سخت گيرد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه هرگاه از او بى نياز شدى ، بر دوستى خود نسبت به تو نيفزايد و اگر به او نيازمند شدى ، از دوستى خود نسبت به تو نكاهد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه در نيكخواهى تو ، كمترين چرب زبانى را به كار گيرد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادران، نيك خواه ترينشان است و بدترين آنان، فريبكارترينشان .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه هرگاه او را از دست بدهى ، پس از او ، زندگى را دوست نداشته باشى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه نسبت به برادرانش پُر توقّع نباشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه تو را به هدايتى رهنمون شود ، تقوايى نصيبت كند و از پيروى هواى نفسى بازت دارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه در راه حق ، بر تو بسيار خشم گيرد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه برادرانش را به ديگرى جز خود ، نيازمند نكند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه از مالش به تو ببخشد و بهتر از او كسى است كه تو را از ديگرى جز خود ، بى نياز كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه از اموال خود به تو ببخشد و بهتر از او كسى است كه تو را بى نياز سازد و اگر خود به تو نيازمند گشت ، تو را معاف دارد [و از تو چيزى نخواهد] .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه با راستگويى اش تو را به
راستگويى بخواند و با اعمال نيك خود ، تو را به برترينِ اعمال برانگيزد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادران ، كسى است كه در به جاى آوردن خير ، برترين ياور ، و در نيكى عامل ترين ، و با مصاحبان ، ملايم ترين است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه به سوى خير بشتابد و تو را بدان جذب كند ؛ تو را به نيكى فراخواند و در انجام دادن آن به تو كمك برساند .

پرینت احادیث

امام عسكرى عليه السلام : بهترينِ برادرانت ، كسى است كه خطايت را فراموش كند و از نيكوكارى ات در حقّ خودش ياد كند .

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

قوتُ الأجسادِ الطَّعامُ، وقوتُ الأرواحِ الإطعامُ؛
خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام كردن.

مشكاة الأنوار، ص 325

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450