کتابخانه احادیث شیعه

صادق ترينِ برادران

امام على عليه السلام : دوست ، دوست نخواهد بود ، مگر آن كه برادرش را در سه حال نگه دارد : در سختى اش ، در غيبت او و پس از مرگش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست ، آن است كه در نهان ، به دوستى پايبند است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در صداقت دوست ، همين بس كه همراهى اش ، فراوان باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستِ مهربان ، آن كسى است كه تو را به سراى آخرت فرا بخواند و در عمل كردن براى آن ، تو را يارى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، كسى است كه نيكخواهانه عيبت را به تو بگويد ، در نبودنت حافظ [آبرو و راز] تو باشد و تو را بر خود ، مقدّم بدارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، از دوستى اش بازنمى گردد ، اگر چه به او جفا شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه تو را به عيبت بينا گردانَد و در نبودنت حافظ [آبرو و راز ]تو باشد ، او همان دوست [حقيقى ]است ، پس او را نگه دار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست ، كسى است كه از ستم و تجاوزگرى بازدارد و بر انجام دادن خوبى و نيكويى يارى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرِ راستينت ، كسى است كه با جان خود ، تو را حفظ كند و تو را بر مال ، فرزند و همسر خود ، مقدّم دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستت ، كسى است كه تو را [از بدى ها ]بازدارد و دشمنت ، آن كسى است كه تو را [به سوى بدى ها ]برانگيزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه به [نيازهاى] تو توجّه كند ، دوست توست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادر حقيقى تو كسى است كه لغزشت را ببخشد، نيازت را برطرف سازد ، عذرت را بپذيرد ، زشتى ات را بپوشاند ، ترست را بزدايد و آرزويت را برآورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلامـ در شعر منسوب به ايشان ـ :
برادرت، كسى است كه چون گرفتارى روزگارْ رنجورت ساخت/
در برابر درد دل هايت خاموش نمى ماند [و به يارى ات مى شتابد] .

كسى كه چون دچار مشكلات شدى/
همواره سرزنشگرانه توبيخت مى كند ، برادرت نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
برادر راستين تو كسى است كه در كنار تو مى كوشد/
و به خود ، زيان مى زند تا به تو سودى رساند .
و چون ديد كه مسئله اى تو را از هم گسيخته است/
خود را پراكنده خاطر مى كند ، تا تو را جمعيّت خاطر ببخشد .
نمایش منبع
كنزالفوائد : نقل شده كه امام صادق عليه السلام اين دو بيت را بارها براى مَثَل زدن مى خواند :
برادرت كسى است كه چون به عمد با شمشير به سراغ او بروى/
تا او را از پاى در آورى ، بازْ در دوستى خود ، كوتاهى نمى كند و فريبت نمى دهد.

و چون او را به مرگ فرا بخوانى/
از سرِ دوستى و براى حفظ تو ، جواب رد به تو ندهد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461