عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ب ـ اعلام دوستى

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما يار يا برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى] باخبر كند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه مردى ، برادرش را دوست داشت ، باخبرش كند كه دوستش مى دارد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى ]باخبر كند ؛ چرا كه اين كار ، افراد را بيشتر به هم مى پيوندد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى ]باخبر كند ؛ زيرا كه همانند حالت خودش را نزد او خواهد يافت .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى ]باخبر كند و به ديدارش برود و نخستين كسى نباشد كه قطع رابطه مى كند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را دوست داشت ، او را [از اين دوستى ]باخبر كند و [به او سخنانى از اين دست ]بگويد : من تو را در راه خدا دوست مى دارم. من به تو در راه خدا علاقه دارم .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : دوستى خودت را نسبت به آن كه تو را دوست دارد ، آشكار كن تا [در دوستى ات ]استوارتر باشى .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما برادرش را در راه خدا دوست داشت ، او را [از اين دوستى] باخبر كند ، كه اين كار ، الفت را پايدارتر مى سازد و دوستى را استوارتر مى كند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه در دلش نسبت به برادرش محبّتى داشته باشد و او را از آن باخبر نكند ، به او خيانت كرده است .

پرینت احادیث

سنن أبى داوود ـ به نقل از اَنَس ـ : مردى نزد پيامبر خدا بود كه مردى ديگر بر ايشان گذشت . آن مرد گفت : اى پيامبر خدا ! من اين مرد را [كه گذشت ، ]دوست مى دارم .
پيامبر صلي الله عليه و آلهبه او فرمود : «آيا با خبرش كرده اى ؟» .
گفت : نه .
فرمود : «او را باخبر كن» .
پس ، خود را به آن مرد رساند و گفت : من تو را در راه خدا دوست مى دارم .
آن مرد گفت : آن كه مرا براى او دوست مى دارى ، نيز دوستت بدارد .

پرینت احادیث

المحاسن ـ به نقل از مجاهد ـ : مردى از ياران پيامبر صلي الله عليه و آلهمرا ديد و از پشت ، شانه ام را گرفت و گفت : هان! من تو را دوست دارم .
پاسخ داد[م] : آن كه مرا براى او دوست مى دارى ، دوستت بدارد! .
آن مرد گفت : اگر نبود كه پيامبر خدا فرمود : «هرگاه كسى ، كسى را دوست داشت ، باخبرش كند كه دوستش مى دارد» ، تو را [از محبّتم ]باخبر نمى كردم .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه يكى از شما مصاحبش را دوست مى داشت ، به خانه اش برود و باخبرش كند كه او را براى خدا دوست مى دارد .

پرینت احادیث

المحاسن ـ به نقل از ابو البلاد ـ : امام باقر و امام صادق عليهماالسلام در مسجد نشسته بودند كه مردى گذشت. يكى از همنشينان ايشان گفت : به خدا سوگند ،
من اين مرد را دوست مى دارم .
امام باقر عليه السلامفرمود : «هان ! باخبرش كن ، كه [اين كار ، ]دوستى را پايدارتر مى كند و براى انس گرفتن ، بهتر است» .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هرگاه كسى را دوست داشتى ، از آن [محبّت] باخبرش ساز ، كه اين كار ، دوستى ميان شما را پايدارتر مى كند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هرگاه يكى از برادرانت را دوست داشتى ، از آن [محبّت] ، باخبرش كن ؛ زيرا ابراهيم عليه السلامنيز گفت : «پروردگارا ! به من نشان بده كه چگونه مردگان را زنده مى كنى ؟`` . گفت : آيا ايمان نياورده اى ؟`` . گفت : چرا ؛ ولى مى خواهم دلم آرامش يابد``» .

پرینت احادیث 

فاطمه زهرا عليهاالسلام

مَن أصعَدَ إلى اللّه‏ِ خالصَ عبادَتِهِ أهبَطَ اللّه‏ُ عزّوجلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِه
هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترين چيزى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد

تنبيه الخواطر : ج2 ، ص108

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3420