عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

و ـ برآوردن نياز

رسول خدا صلي الله عليه و آله : مؤمنان ، برادرند و برخى از آنان ، نيازهاى برخى ديگر را برمى آورند. بر اثر برآوردن نيازهاى يكديگر است كه خداوند در روز قيامت ، نيازهايشان را برمى آورد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه در پىِ برآوردن نيازهاى برادرش باشد ، خداوند نيز نيازهايش را برمى آورد .

پرینت احادیث

الكافى ـ مُصبِّح بن هِلْقام از ابوبصير ـ : شنيدم كه امام صادق عليه السلاممى فرمود : «هركس از ياران ما كه شخصى از برادرانش براى برآوردن نيازى از او كمك بخواهد و او نهايتِ سعى خود را در اين راه به كار نبرد ، به خدا و پيامبرش و مؤمنان ، خيانت ورزيده است!» .
[ابوبصير مى گويد كه ]به امام صادق عليه السلامگفتم : مقصود شما از مؤمنان چه كسانى است ؟
فرمود : «[همه مؤمنان] از زمان امير مؤمنان به بعد» .

پرینت احادیث

الكافى ـ به نقل از صَفْوان جَمّال ـ : نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودم كه مردى از اهل مكّه به نام «ميمون» ، بر ايشان وارد شد و از ناتوانى در پرداخت كرايه راه ، شكايت كرد . حضرت به من فرمود : «برخيز و به برادرت كمك كن» .
من نيز برخاستم و خداوند ، كرايه او را فراهم آورد و من به جايگاهم برگشتم .
امام صادق عليه السلامفرمود : «با نياز برادرت چه كردى ؟».
گفتم : پدر و مادرم فدايت ! خداوند ، آن را برآورد .
حضرت به سخن ، آغاز كرد و فرمود : «هان ! اين كه به برادر مسلمانت كمك كنى ، نزدم محبوب تر از هفت بار طواف خانه خداست» .

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛
قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450