کتابخانه احادیث شیعه

1 ـ ارزش ايثار

امام على عليه السلام : ايثار ، عالى ترين خصلت اخلاقى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ايثار ، خوى نيكان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ايثار ، بهترين احسان و بالاترين مرتبه ايمان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ايثار ، برترين عبادت و شكوهمندترين آقايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين سخاوت ، ايثار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با ديگر مردمان به انصاف رفتار كنو با مؤمنان به ايثار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نقطه اوجِ خصلت هاى اخلاقى ، ايثار است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با ايثار ، آزادگان به بندگى كشيده مى شوند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام : :

الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ؛

هدايت، در مخالفت ‏با شهوت است.

بحار الأنوار : ج78 ، ص53 ، ح87

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454