کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

88 ـ آنچه پيامبر از آنها بر امّتش بيمناك بود

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا من از سه چيز بر امّت خود بيم دارم: گردن نهادن به فرمان آزمندى و بخل، پيروى از هوا و هوس ، و پيشواى گمراه.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز است كه از آنها بر امّت خود بيمناكم: گمراهى بعد از شناخت، فتنه هاى گمراه كننده، و شكمبارگى و شهوترانى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آنچه بيش از هر چيز درباره امتم نگران كننده است ، سه چيز مى باشد : لغزش عالم ، يا مجادله منافق به وسيله قرآن ، يا دنيايى كه گردنهاى شما را مى زند ؛ پس از دنيا بر خويش بترسيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ترسناكترين چيزهايى كه بعد از خود بر امّتم مى ترسم اينهاست: درآمدهاى ناروا، شهوتهاى نهفته، و ربا.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آنچه مرا بيش از همه نگران امّتم كرده است دو خصلت است: خواهشهاى نفس و آرزوى دراز؛ زيرا هوا و هوس ، آدمى را از حق باز مى دارد و آرزوى دراز ، آخرت را از ياد مى برد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ترسناكترين چيزى كه مى ترسم به آن مبتلا شويد شرك اصغر است؛ گفتند: اى رسول خدا! شرك اصغر چيست؟ فرمود: ريا.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : وحشتناكترين چيزى كه بر امّتم مى ترسم، منافق زبان باز است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ترسناكترين چيزى كه از آن براى امّت خود مى ترسم زرق و برق و وفور متاع دنياست.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454