کتابخانه احادیث شیعه

215 ـ بخيل

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كم آسايش ترين مردم، بخيل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخيل، خزانه دار وارثان خويش است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخيل، هيچ دوستى ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در شگفتم از بخيل كه فقرى را كه از آن گريزان است به سوى خود مى كشد و ثروتى را كه در پى آن است از دست مى دهد. او در دنيا مانند تهيدستان به سر مى برد و در آخرت همچون توانگران از او حسابرسى مى شود.
نمایش منبع
عنه عليه السلام : بخيل از خداوند دور است و از مردم هم دور است . و به آتش نزديك است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بخيلان بيش از همه بايد براى مردم آرزوى توانگرى كنند؛ زيرا وقتى مردم بى نياز شدند، از اموال و داراييهاى بخيلان چشم بر مى دارند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در بخل بخيل همين بس كه به خداى خود بدگمان است. كسى كه به عوض يقين داشته باشد، بذل و بخشش مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469