کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

434 ـ دوست داشتن پيامبر صلى الله عليه و آله و اهلبيت او

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ بنده اى ايمان نداردمگر آن گاه كه مرا از خودش دوست تر بدارد و خاندان مرا از خاندان خودش و خانواده مرا از خانواده خودش و جان مرا بيشتر از جان خودش دوست بدارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خدا را به خاطر نعمتهايى كه به شما ارزانى مى دارد دوست بداريد و مرا به سبب آن كه خدا را دوست داريد دوست بداريد وخانواده ام را به سبب آن كه مرا دوست داريد دوست بداريد.
نمایش منبع
المحاسن : امام صادق عليه السلام از پدرانش عليهم السلام نقل كردكه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : هركه ما خاندان را دوست داشته باشد خدا را بر نخستين نعمت سپاس گويد. عرض شد: نخستين نعمت چيست؟ فرمود: پاكى ولادت (حلال زادگى). ما را جز كسانى كه ولادتى پاكيزه داشته باشند دوست ندارند.
نمایش منبع
الدعوات ـ به نقل از حارث همْدانى ـ : ظهرِيكى از روزها نزد امام على عليه السلام رفتم، حضرت پرسيد: چه چيز تو را به اينجا كشاند؟ عرض كردم: به خدا قسم، علاقه به شما. حضرت فرمود : اگر راست بگويى بى گمان مرا در سه جا خواهى ديد: آن جا كه جانت به گلويت رسد، در كنار صراط و در كنار حوض [كوثر].
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «هر آينه به دستاويز استوار چنگ زده است» ـ فرمود : آن دستاويز استوار، دوستى ما خاندان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465