کتابخانه احادیث شیعه

560 ـ نكوهش محتكر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : محتكر، ملعون (به دور از رحمت خدا) است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه در بازار ما دست به احتكار زند به منزله كسى است كه كتاب خدا را انكار كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بد بنده اى است محتكر ! اگر خداوند متعال قيمتها را كاهش دهد، او اندوهگين مى شود و اگر گران كند شاد مى گردد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : محتكران و آدم كشان در جهنم همدرجه اند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركس خوراكى را به اميد گران شدن چهل روز انبار كند از خداوند برى شده و خدا نيز از او برى و بيزار است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركس خوراكى را بخرد و براى اين كه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار كند و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه درآمد آن را هم صدقه بدهد كفاره گناه او نخواهد شد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : محتكر، از نعمت خود محروم است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : محتكرِ بخيل براى كسى (وارث) گرد مى آورد كه از او تشكر نمى كند و به سوى كسى (خداوند) مى رود كه عذرش را نمى پذيرد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه‏ السلام : :

بَكَتِ السَّماءُ عَلَى الحُسَين أربَعينَ يَوما بالدَّم؛

آسمان چهل روز بر حسين عليه ‏السلام ، خون گريه كرد.

مناقب آل أبى طالب ، ج 3 ، ص 212

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462