کتابخانه احادیث شیعه

560 ـ نكوهش محتكر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : محتكر، ملعون (به دور از رحمت خدا) است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه در بازار ما دست به احتكار زند به منزله كسى است كه كتاب خدا را انكار كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بد بنده اى است محتكر ! اگر خداوند متعال قيمتها را كاهش دهد، او اندوهگين مى شود و اگر گران كند شاد مى گردد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : محتكران و آدم كشان در جهنم همدرجه اند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركس خوراكى را به اميد گران شدن چهل روز انبار كند از خداوند برى شده و خدا نيز از او برى و بيزار است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركس خوراكى را بخرد و براى اين كه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار كند و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه درآمد آن را هم صدقه بدهد كفاره گناه او نخواهد شد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : محتكر، از نعمت خود محروم است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : محتكرِ بخيل براى كسى (وارث) گرد مى آورد كه از او تشكر نمى كند و به سوى كسى (خداوند) مى رود كه عذرش را نمى پذيرد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام: :

إن جَعَلتَ دِينَكَ تَبَعاً لدُنياكَ أهلَكتَ دينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الخاسِرينَ، إن جَعَلتَ دُنياكَ تَبَعاً لِدينِكَ أحرَزْتَ دِينَكَ ودُنياكَ وكُنتَ في الآخرةِ مِن الفائزينَ؛

اگر دينت را تابع دنيايت كنى، دين و دنيايت، هر دو را از بين برده‏ اى و در آخرت از زيانكاران خواهى بود، اما اگر دنياى خود را تابع دينت كنى دين و دنيايت، هر دو را به دست آورده‏ اى و در آخرت از رستگاران خواهى بود.

غرر الحكم : 3750 ـ 3751

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465