کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

633 ـ نخستين آفريده خداوند عز و جل

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نخستين چيزى كه خدا آفريد،قلم بود و آن گاه به آن فرمان داد و قلم هر آنچه را كه بايد خلق مى شد، نوشت .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نخستين چيزى كه خدا آفريد، عقل بود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نخستين چيزى كه خدا بيافريد، نور من بود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نخستين موجودى كه خداوند عز و جلبيافريد، ارواح ما بود ، و آن گاه آنها را به توحيد و تمجيد خود گويا كرد ، سپس فرشتگان را خلق فرمود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ وقتى از ايشان درباره نخستين آفريده خدا سؤال شد ـ فرمود : نور را آفريد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : نخستين چيزى كه خدا آفريد و همه چيزهاى ديگر از او به وجود آمد،آب بود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469