کتابخانه احادیث شیعه

663 ـ ثمرات ترس از خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آن كه [از خطر راه و راهزنان ]بترسد شبانه حركت كند و كسى كه شَب رو باشد ، به منزل رسد . بدانيد كه كالاى خدا گرانبهاست ، بدانيد كه كالاى خدا بهشت است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداى تبارك وتعالى فرمود:به عزّت و جلالم سوگند كه براى بنده ام دو ترس و دو امنيت فراهم نمى آورم : اگر در دنيا خود را از من ايمن بداند در روز رستاخيز او را هراسان كنم و اگر در دنيا از من بترسد در روز قيامت او را ايمن گردانم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ترس ، بازداشتگاه نفس از گناهان و جلوگيرنده آن از نافرمانيهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه ترسش [از خدا] زياد باشد كمتر آسيب بيند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه ترس ، امنيت است .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : هر كه خدا را بندگى كند خداوند همه اشياء را بنده او گرداند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه از خدا بترسد خداوند همه چيز را از او بترساند و هركه از خدا نترسد خداوند او را از همه چيز ترسان كند .
نمایش منبع
امام هادى عليه السلام : هر كه از خدا پروا كند، از او پروا شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

لا غائبَ أقرَبُ مِن المَوتِ؛

هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.

بحار الأنوار: ج71، ص263، ح2

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461