کتابخانه احادیث شیعه

671 ـ مجمع خوبيها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ترس از خدا، مجمع خوبيهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سه چيز مجمع خوبيهاست : خير رساندن [به ديگران] ، رعايت عهد و پيمانها، و صله رحم .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عمل كردن به آنچه ماندنى است و حقير شمردن آنچه از بين رفتنى است ، مجمع همه خوبيهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستى كردن براى خدا و دشمنى ورزيدن براى خدا و دوست داشتن براى خدا و نفرت داشتن براى خدا ، مجمع همه خوبيهاست .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : همه خوبيها را در بر كندن چشم طمع از مال و منال مردم ، فراهم ديدم .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : همه خير و خوبى در خويشتن دارى است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454